ZAPYTANIE OFERTOWE – „Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w drewnianym zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie”

Zadanie pn. Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w drewnianym zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym zostało w tym zakresie zmienione Zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w drewnianym zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie realizowane w ramach projektu pn. Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie – nowa oferta kulturalna regionu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY” ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław
Data wpłynięcia oferty: 29.12.2017 r.
Cena: 2 587 419,00 zł brutto
Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM