Róże Różańcowe

UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE

(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(Odmawia się w czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemiana na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

(Omawia się we wtorki i piątki)

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

(Odmawia się w środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha świętego
 4. Wniebowzięcie Matki Bożej
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi  

Obowiązki Członków Żywego Różańca

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą Tajemnic Różańcowych.
 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
 7. Włączanie się w życie parafialne:
 8. a) adoracja Najświętszego Sakramentu
 9. d) udział w Nabożeństwie Fatimskim (pierwsze soboty miesiąca)
 10. e) udział w nabożeństwie różańcowym połączonym ze zmianą tajemnic – pierwsza niedziela miesiąca godzina 8.00.

III. ODPUSTY

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, mianowicie:

 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 3. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 4. W Uroczystość Zwiastowania NMP (25 III)
 5. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
 7. W święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, … jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”

(Jan Paweł II)

 

LISTA PARAFIALNYCH RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM