Zabytkowy Kościół

Zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie

The historic st. John the Baptist Church in Sonina
Костел святого Івана Хрестителя в Соніні

  Zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie, usytuowany w środkowej części wsi na wzniesieniu, w zakolu rzeki Sawy. Powstanie datowane na ok. połowę XVII wieku. Kościół orientowany, modrzewiowy, na ceglanym podmurowaniu, wzniesiony w konstrukcji więźbowej z dobudowaną wieżą, jest przykładem sakralnego budownictwa drewnianego wykorzystującego tradycje gotyckie. Budowla trójdzielna o trójprzęsłowym korpusie nawowym, z zakrystią przylegającą od północy do prezbiterium. W bryle kościoła wyróżnia się frontowa wieża z ośmioboczną wieżyczką, na kalenicy dachu ażurowa wieżyczka na sygnaturkę. We wnętrzu na uwagę zasługują ołtarze wczesnobarokowe główny i boczny północny z nowszymi uzupełnieniami, eklektyczny XIX-wieczny ołtarz południowy z barokowymi rzeźbami św. Anny i św. Józefa, polichromie ornamentalne z lat 60-tych XX wieku.
         Świątynia przeszła liczne remonty i przebudowy, między innymi w latach 1892-93 (podniesiono sklepienia, powiększono chór muzyczny i okna, dobudowano nową zakrystię i kaplicę) w latach 1922-23 (na miejscu starej wieży wzniesiono nową) oraz w roku 1967 kiedy usunięto ścianę między kruchtą a nawą, włączając kruchtę w przestrzeń korpusu. Ostatni remont przeprowadzono w 2018 r. Dzięki środkom unijnym kościół poddano kompleksowym pracom konserwatorsko-remontowym dotyczącym m.in.: wymiany pokrycia dachowego na gont drewniany (stan pierwotny), wymiany szalowania zewnętrznego, konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Odrestaurowano wyposażenie ruchome, w tym: ołtarze główny i boczny, belkę tęczową, rzeźby i obrazy, dekoracje snycerskie na sklepieniach, prospekt organowy, polichromie ścienne, podłogę i schody na chór. Odtworzono drogę procesyjną i ogrodzenie wokół kościoła. Ze względu na bardzo duże wartości architektoniczne, artystyczne, historyczne i krajobrazowe, kościół, jego wyposażenie i otoczenie, są objęte ochroną i wpisane do rejestru zabytków.


  The historic st. John the Baptist Church in Sonina located in the central part of the village, on a hill, in the bend of the river Sawa. Built approx. around half of the 17th century. The church – World oriented, larch, on a brick foundation, built in the design of roof truss construction – is an example of sacral wooden building using the Gothic tradition. A three-part structure with three-arch aisle corpus and vestry adjacent from the North to the presbytery. In the block of the church, a front tower with an octagonal turret stands out, as well as the turret for a bell which is located on the roof ridge. In the interior, there are a few focal points, such as early Baroque altars – main and Northern side one, which has got later additions, the eclectic 19th century South altar with Baroque sculptures of st. Anne and st. Joseph and ornamental polychrome from the 60’s of the 20th century.
         The church underwent numerous renovations and reconstructions, including 1892-93 (lifting the copings, enlarging the choir part and windows, adding a new vestry and chapel), 1922-23 (a new tower at the spot of previous one) and 1967 (removing a wall between the church porch and the aisle which concluded in embedding the porch into the church’s body). Last renovation was performed in 2018. Due to EU-funds, the church underwent thorough restoration and renovation works such as replacement of the whole roof covering for wooden shingle (original condition), changing the outer boarding, restoration of the doors and windows. Restoring the equipment, including the altars, lateral beam, sculptures and paintings, woodcarvings on vaults, pipe organs, wall polychrome, floors and stairs to the choir. The fence and procession path were restored.
Due to the very high historical, architectonical, artistic and landscape value of the church, it is enclosed with its surroundings to the register of monuments.


  Костел святого Івана Хрестителя в Соніні розміщений в центральній частині села, на пагорбі на вигині річки Сави. Заснування храму датується половиною XVII століття. Костел, орієнтований по осі захід-схід, дерев’яний (з модрини), на цегляному фундаменті, каркасний з добудованою вежею – це приклад сакральної дерев’яної архітектури, яка використовує ґотицькі елементи. Тричастинна, трипрольотна структура, з північної сторони до пресвітерію примикає сакристія. В архітектурі костелу на увагу заслуговує передня вежа з восьмокутною маленькою вежею, на верху даху – маленька ажурна колокольня. В інтер’єрі храму варто звернути увагу на: вівтарі у стилі раннього бароко ( головний та бічний-північний з новим доповненням) еклектичний (південний) вівтар XIX століття з бароковими скульптурами святої Анни та святого Йосифа, а також орнаментальна поліхромія 60-х років XX століття.
Храм зазнав численних реконструкцій та перетворень , передусім в 1892-93 роках (підняли склепіння, хор та вікна стали більшими , добудовані були нова сакристія та каплиця), в 1922-23 роках (була зведена нова вежа замість старої) а також в 1967 році, коли то зліквідовано стіни між притвором та навою і, таким чином, з’єднано притвор з внутрішнім простором. Останній ремонт був проведений в 2018 році. Завдяки підтримці європейського фонду були проведені консерваційно-реставраційні роботи: заміна покрівельного матеріалу , заміна зовнішньої опалубки, консервація дерев’яних вікон та дверей. Храмове обладнання було відреставровано – відновлені були вівтарі: головний та бічний, «веселкова» балка , скульптури та образи, декорації склепіння, проспект органа, стінні поліхромії, підлога та сходи, що ведуть до хору. Відреставровані були також процесійний шлях та огорожа навколо костелу. Зважаючи на великі архітектурні, художньо-історичні та ландшафтні цінності, костел та його оточення були внесені до реєстру пам’ятників і знаходяться під захистом.


Posłuchaj o zabytkowym kościele (only in Polish)

{"playlist":[{"title":"1. Historia ko\u015bcio\u0142a","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/1-Historia-ko\u015bcio\u0142a.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/1-Ko\u015bci\u00f3\u0142-1024x768.jpg","duration":"3:27","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"2. O\u0142tarz g\u0142\u00f3wny","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/2-O\u0142tarz-g\u0142\u00f3wny.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/2-G\u0142\u00f3wny-o\u0142tarz2-768x1024.jpg","duration":"1:53","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"3. O\u0142tarz po\u0142udniowy","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/3-O\u0142tarz-po\u0142udniowy.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/3-O\u0142tarz-Po\u0142udniowy-\u015bw.-Stanis\u0142awa-3-768x1024.jpg","duration":"1:55","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"4. O\u0142tarz p\u00f3\u0142nocny","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/4-O\u0142tarz-p\u00f3\u0142nocny.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/4-O\u0142tarz-Matki-Bo\u017cej-4-768x1024.jpg","duration":"1:57","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"5. \u015awi\u0119ta Teresa","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/5-\u015awi\u0119ta-Teresa.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/5-\u015bwi\u0119ta-Teresa-1024x768.jpg","duration":"1:17","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"6. Belka t\u0119czowa","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/6-Belka-t\u0119czowa.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/6-Belka-T\u0119czowa-1024x768.jpg","duration":"1:45","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"7. Rze\u017aba B\u00f3g Ojciec","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/7-Rze\u017aba-B\u00f3g-Ojciec.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/7-Figura-Boga-Ojca-7-e1550441132973-1024x894.jpg","duration":"1:08","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"8. Malowid\u0142a \u015bcienne","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/8-Malowid\u0142a-\u015bcienne.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/8-polichromia-1024x768.jpg","duration":"1:07","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"9. Rze\u017aby \u015bwi\u0119ci Piotr i Pawe\u0142","artist_name":"","audio_file":"\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/9-Rze\u017aby-Piotr-i-Pawe\u0142.mp3","poster_image":"https:\/\/sonina.przemyska.pl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/9-\u015bwi\u0119ci-Piotr-i-Pawe\u0142-1024x768.jpg","duration":"1:17","playlistid":"playlistid-1"}]}

 

Kościół w trakcie renowacji | Church during renovation | Церква перебуває на реконструкції

 

Zdjęcia z renowacji

Renowacja zabytkowego kościoła

Reportaż TVP Rzeszów o renowacji


Źródło: https://rzeszow.tvp.pl/42884749/

Poświęcenie kościoła i oddanie do kultu po remoncie

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM