Projekt pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie – nowa oferta kulturalna regionu”

Cel: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Soniny w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego poprzez zwiększenie dostępności do oferty kulturowej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie. Efekty realizacji: Renowacja oraz konserwacja zabytkowego dawnego kościoła parafialnego w Soninie,...