Kategoria: Projekty

Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zlokalizowanych w Soninie: kapliczki pw. Św. Sebastiana oraz dwóch obrazów z zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez ochronę obiektów zabytkowych  będących w posiadaniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w...

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM