Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zlokalizowanych w Soninie: kapliczki pw. Św. Sebastiana oraz dwóch obrazów z zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez ochronę obiektów zabytkowych  będących w posiadaniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie

Efekty realizacji: W wyniku realizacji operacji wykonano prace remontowe i konserwatorskie obejmujące:
1) remont kapliczki pw. Św. Sebastiana wzniesionej w 1907 r. zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej Łańcut – Kańczuga;
2) konserwację dwóch obrazów z zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela tj. obrazu z wizerunkiem Św. Agnieszki z przełomu XIX/XX w. oraz obrazu Chrzest Chrystusa neobarokowego z końca XIX w.

Całkowita wartość operacji: 107 149,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99 201 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM