Projekt pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie – nowa oferta kulturalna regionu”

Cel: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Soniny w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego poprzez zwiększenie dostępności do oferty kulturowej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.

Efekty realizacji: Renowacja oraz konserwacja zabytkowego dawnego kościoła parafialnego w Soninie, w celu podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Zakres prac obejmuje konserwację, restaurację, roboty budowlane i remont zabytkowego kościoła oraz jego otoczenia, w tym:

  • prace budowlano-konserwatorskie związane z wymianą pokrycia dachowego na gont drewniany, konserwacją elewacji zewnętrznej oraz wnętrza kościoła (m.in. zakrystii, podłogi z desek drewnianych, schodów na chór, boazerii w prezbiterium),
  • konserwacja elementów ruchomych (m.in. ołtarz główny, ołtarz boczny przy łuku tęczowym północny, Belka tęczowa z rzeźbami Grupy Pasji, rzeźby św. Piotra i św. Pawła, obraz Chrystus Umęczony – Mistyczne Źródło, elementy snycerskie na sklepieniach, ornament małżowinowy, prospekt organowy);
  • wykonanie instalacji elektrycznej, monitoringowej, odgromowej, przeciwpożarowej, sygnalizacji włamania i napadu;
  • wykonanie drogi procesyjnej wokół kościoła oraz nowego ogrodzenia;
  • montaż ławek wolnostojących oraz stojaków na rowery.

Całkowita wartość: 2.908.003,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 2.424.092,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Kultura.

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM