JANOWE PAMIĄTKI – mała galeria eksponatów z zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez utworzenie małej galerii prezentującej wyposażenie zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie oraz wydanie folderu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe Soniny

Efekty realizacji: W wyniku realizacji operacji:

  • wykonano prace konserwatorskie wyposażania zabytkowego kościoła – eksponatów małej galerii tj. Obrazu Chrystusa Gorejące Serce, 2 feretronów (rzeźba Pana Jezusa oraz dwustronny Matka Boża z Dzieciątkiem i Św. Stanisław Kostka), 4 chorągwi (Św. Józef i Jezus Miłosierny, objawienia Matki Boskiej z Lourdes i Św. Izydora, Św. Stanisław Kostka i Matka Boża Częstochowska oraz Św. Barbary i Św. Pawła), ram do obrazów z przeszkleniem (2 szt.), szafek na feretrony (2 szt.), świeczników metalowych (2 szt.), żeliwnych (1 szt.) oraz cynowych (4 szt.), a także krucyfiksu procesyjnego
  • zakupiono wyposażenie umożliwiające właściwą prezentację i przechowywanie odrestaurowanych eksponatów – gabloty, witryny, oprawy oświetleniowe, głośniki, oraz zamontowano drzwi
  • wydano folder, w którym znajdują się informacje nt. całego wyposażenia zabytkowego kościoła – zarówno tego zlokalizowanego bezpośrednio w zabytkowym obiekcie jak również tego, które ze względów organizacyjnych zostało umieszczone w małej galerii.

Całkowita wartość operacji:  147 241,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 132 500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM