Liczenie wiernych

W naszej parafii jak w całym kościele w Polsce w  niedzielę 20 października 2019 roku. W Mszach świętych uczestniczyło 1321 wiernych. Liczba Parafian podanych w Roczniku Statystycznym Archidiecezji Przemyskie z rok 2019 wynosi 2720 osób. Liczba uczestniczących kobiet 772, mężczyzn 549. Do Komunii świętej przystąpiło łącznie 341 wiernych.