Dyrektor Diecezjalnego Radia Fara  gościem w naszej parafii

W niedzielę 27 października gościł w naszej parafii ks. Andrzej Bienia Dyrektor Diecezjalnego Radia  Fara. Mieliśmy okazję usłyszeć o warunkach codziennej pracy w rozgłośni oraz radościach i trudach z tym związanych. Nasz Gość zachęcał , aby włączyć się we wspólne dzieło głoszenia Słowa Bożego poprzez modlitwę czy słuchanie wybranych audycji. Każdy kto chciał mógł również wspomóc dzieło radiowej ewangelizacji dobrowolną ofiarą pieniężną. Radio to w dzisiejszym świecie jeszcze jedno ważne i potrzebne narzędzie do tego, aby nauka Chrystusa i Kościoła docierała w najodleglejsze krańce Ziemi.