Rekolekcje klas szóstych i siódmych

„Człowiek, po to został stworzony, aby Pana

Boga chwalił, wielbił a przez to zbawił duszę swoją”

Św. Ignacy z Loyoli

Od 11 do 13 października uczniowie klasy szóstej i siódmej wzięli udział w rekolekcjach przed sakramentem bierzmowania w Lipnik. Prowadził je ks. Piotr Stefański  student homiletyki z Lublina. Czas spędzony w ośrodku oraz na łonie przyrody pomógł nam wyciszyć się oraz pomodlić o dary Ducha Świętego.

Prosimy o modlitwę w intencji waszych dzieci.