Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych kandydatów do bierzmowania

W sobotę 7 grudnia, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny młodzież z klasy ósmej wraz z rodzicami uczestniczyła we Mszy świętej.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest  kolejnym etapem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, ale nie może stać się  tylko formalnością. Przyjęcie sakramentów  jest misją świadczenia życiem o Bogu, jest zobowiązaniem do dawania świadectwa o Nim w codziennym życiu. Ks. Proboszcz w homilii przypomniał naszego Rodaka Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Polski, w rodzinnych Wadowicach modlił się w kościele przy chrzcielnicy, dziękując za dar wiary powiedział: ,, tu wszystko się zaczęło…”. W wysłuchanej  homilii młodzież  uświadomiła sobie znaczenie sakramentu chrztu, znaczenie wiary w Jezusa. Chrzcielnica jest miejscem gdzie człowiek rodzi się dla Boga i życia wiecznego.  Podczas Mszy św. kandydaci do bierzmowania odnowili  przyrzeczenia chrzcielne trzymając w dłoniach zapalone od Paschału świece. Przyrzekali  uczestniczyć w katechezach i pogłębiać wiarę. Następnie  podchodzili do chrzcielnicy i czynili znak krzyża. We wspólnej modlitwie prosili o dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.