Pierwsza sobota miesiąca i nabożeństwo fatimskie w naszej parafii

Nabożeństwo fatimskie jest odpowiedzią na wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna.

Orędzie Fatimy, które przypominamy sobie w pierwszą sobotę miesiąca jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, przemiany życia, do odmawiania różańca, który staje się drogą prowadzącą do nieba. W homilii zostały przypomniane postacie  ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki, którzy byli gorliwymi czcicielami Matki Najświętszej i modlitwy różańcowej.  Poprzez stanie przy Sercu Maryi nabożeństwo fatimskie uczy codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem. Maryja ogarnia wszystkich swoim Sercem i uczy żyć tym, czego chce od nas Bóg.

Odmawiając różaniec fatimski w procesji wokół kościoła parafianie dali świadectwo wiary i miłości oraz powierzyli się Jej Niepokalanemu Sercu.

.