Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Procesja Bożego Ciała jest nie tylko piękną tradycją. Dla wierzących jest radosnym pielgrzymowaniem za Żywym i Zmartwychwstałym Panem.

Jest doświadczeniem Boga wędrującego przez naszą codzienność, dotykającego tego co zwykłe i ziemskie. Jak co roku, mieszkańcy Soniny przeszli w pięknej i radosnej procesji wokół kościoła, słuchając Ewangelii i adorując Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie.