Święto Podwyższenia Krzyża świętego – Droga Krzyżowa

Tajemnica krzyża jest trudna do zrozumienia a jeszcze trudniejsza do zaakceptowania. Jest tajemnicą bólu, samotności, przebitego boku, nóg, rąk Chrystusa, ale jest również znakiem zwycięstwa. W tym szczególnym czasie trwającej pandemii zgromadziliśmy się w kościele na Eucharystii, aby przeżywać święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wraz z Maryją i św. Janem stanęliśmy przy krzyżu, aby błagać Boga, aby ustała epidemia i aby zachował nas od tego co może odłączyć nas od Jego miłości. Uczestnicząc w nabożeństwie drogi krzyżowej  powierzaliśmy świat, osoby chore, ofiary śmiertelne. Powierzaliśmy wspólnotę Kościoła, naszą parafię, mieszkańców, lekarzy, pielęgniarki i służby medyczne oraz wszystkich zatroskanych o los swoich najbliższych. Droga krzyżowa zakończyła się przy krzyżu, gdzie spoczywają szczątki tych, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery w 1831r.

Droga Krzyżowa w święto Podwyższenia Krzyża