Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania klas szóstych

Uczniowie z klas szóstych oraz pierwszych zostali powierzeni szczególnej opiece św. Stanisława Kostki, bowiem w jego wspomnienie  18 września,
wyrazili chęć wkroczenia na drogę formacji dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania oraz do pierwszej Komunii Świętej. Swoje własnoręcznie podpisane deklaracje złożyli na ręce księdza proboszcza i księdza wikariusza, którzy podkreślali, że decyzja młodzieży o chęci przyjęcia sakramentu bierzmowania jest ich dobrowolnym wyborem. Polecajmy zatem w naszych modlitwach wszystkich nowoprzyjętych kandydatów, aby za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, w świetle Bożej łaski, dokonywali odpowiedzialnych wyborów.