Trzecia piesza  pielgrzymka  do Sanktuarium w Hyżnem

Z wiarą w sercu, modlitwą i śpiewem na ustach wyruszyliśmy w trzecią sobotę września do Matki Bożej Łaskawej, aby powierzyć Jej nasze prośby,  błagania i dziękczynienia. Czas pielgrzymki był czasem modlitwy, ukojenia serc, oderwania się od codzienności, ale był też czasem  pokuty, zmierzenia się ze zmęczeniem. Dopełnieniem i kulminacją pielgrzymowania była Msza święta podczas której homilię wygłosił ks. wikariusz hyżneńskiego sanktuarium.   W homilii przypomniał, że nasze życie jest byciem w drodze, jest to droga wiary. Rozpoczyna się w sakramencie chrztu i wiedzie do ostatecznego celu jakim jest zbawienie. Na wspólną Eucharystię dotarli również  inni parafianie, aby wspólnie modlić się i doświadczać piękna wspólnoty z pielgrzymami.