Dyspensa

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski  w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że z dniem 20 czerwca br.zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały.