Odpust parafialny ku czci narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

W niedzielę 27 czerwca świętowaliśmy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Patrona naszej parafii. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00  przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  ks. Krzysztof Szczepański – wikariusz w Kosinie.  Zgromadzeni na liturgii prosiliśmy o potrzebne łaski dla całej wspólnoty parafialnej za przyczyną św. Jana. W homilii ks. Krzysztof zachęcał do refleksji nad naszą relacją do Boga, do drugiego człowieka i przypomniał znaczenie  odpustu jako darowanie kar za popełnione grzechy. Uroczystość została uświetniona obecnością kapłanów z naszego dekanatu, chóru Camerata, panów z Ochotniczej Straży Pożarnej i dzieci sypiących kwiaty. Na zakończenie oddaliśmy cześć Bogu przez udział w procesji eucharystycznej, dziękując za narodzenie św. Jana Chrzciciela i prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne.