Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

W sakramencie chrztu świętego zostaliśmy wszyscy przez Boga włączeni do Jego świętego Ludu. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. W tym duchu młodzież naszej parafii przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w dniu dzisiejszym odnowiła swoje przyrzeczenia chrzcielne. Wydarzenie, które dziś dokonało się w ich życiu wiary jest kolejnym krokiem w dobrym przygotowaniu się do przeżycia dnia przyjęci Darów Ducha Świętego.

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM