ZAPYTANIE OFERTOWE – pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w drewnianym zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie”

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w drewnianym zabytkowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie – nowa oferta kulturalna regionu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.

Dokumenty

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy:

 

Informacja_o_wyborze_oferty

Ta strona używa plików cookies. ROZUMIEM